1 ZWL to VUV

1 ZWL converts to 0.33 VUV i.e. 1 ZWL = 0.33 VUV

1 ZWL to VUV Conversion in words

  • One ZWL to VUV
  • One Zimbabwean Dollar to Vanuatu Vatu
  • One ZWL to Vanuatu Vatu
  • One Zimbabwean Dollar to VUV
Similar ZWL to VUV conversions:
1 ZWL to VUV | 2 ZWL to VUV | 3 ZWL to VUV | 4 ZWL to VUV | 5 ZWL to VUV | 6 ZWL to VUV | 7 ZWL to VUV | 8 ZWL to VUV | 9 ZWL to VUV | 10 ZWL to VUV | 11 ZWL to VUV |

Currency Converter


ZWL VUV Conversion Table

Quick conversion table showing conversion rates between ZWL VUV pair.
ZWL VUV VUV ZWL
1 ZWL = 0.33 VUV 1 VUV = 3.06 ZWL
2 ZWL = 0.65 VUV 2 VUV = 6.12 ZWL
3 ZWL = 0.98 VUV 3 VUV = 9.18 ZWL
4 ZWL = 1.31 VUV 4 VUV = 12.24 ZWL
5 ZWL = 1.63 VUV 5 VUV = 15.29 ZWL
6 ZWL = 1.96 VUV 6 VUV = 18.35 ZWL
7 ZWL = 2.29 VUV 7 VUV = 21.41 ZWL
8 ZWL = 2.62 VUV 8 VUV = 24.47 ZWL
9 ZWL = 2.94 VUV 9 VUV = 27.53 ZWL
10 ZWL = 3.27 VUV 10 VUV = 30.59 ZWL

ZWL VUV Rates Trend Chart

Currency chart displaying rate performance for ZWL VUV pair. ZWL to VUV trend chart Last 1 Year index performance and chart outlook for ZWL / VUV .